xxxaa TOUS LES TROUS SONT BOUCHEES VOLUME 1 – Scene 1